pm2@miasto.pruszkow.pl (22) 739 12 53

Zajęcia taneczne

Dzięki słyszanym utworom muzycznym dziecko uczy się spostrzegać elementy muzyczne takie jak: melodia, rytm, tempo, nastrój itp., co jest podstawą do dalszego kształcenia muzycznego, a także rozwijania wrażliwości muzycznej. Poprzez ruch, który jest niezwykle istotny do prawidłowego rozwoju dzieci taniec kształtuje napięcie i siłę mięśniową, dzięki czemu dziecko zyskuje większą kontrolę nad własnym ciałem. Różnorodny ruch wpływa na harmonijny rozwój psychoruchowy dziecka min. oddziałuje min. na układ oddechowy, krwionośny, hormonalny, a w szczególności wpływa na rozwój układu nerwowego i ruchu.

W układzie ruchu – aktywność fizyczna wpływa na mineralizacje i wzrost kośćca wzmacnia i stabilizuje stawy przyczepy, ścięgna i wiązadła. Natomiast w układzie nerwowym – ćwiczenia fizyczne pobudzają dojrzewanie ośrodków ruchowych w mózgu, przyspieszając tym rozwój motoryczności; powodują wzrost szybkości przewodzenia bodźców nerwowych, polepszają koordynację ruchową, zmniejszają poziom lęku oraz poprawiają, jakość regeneracyjnego snu.

Zajęcia taneczne maja na celu w szczególności rozwój psychoruchowy dziecka, poprzez różnorodne ćwiczenia, wachlarz zabaw muzyczno-ruchowych oraz układy taneczne do muzyki, które bawią i uczą w atmosferze radości.Taniec kształtuje prawidłową sylwetkę, uczy i doskonali precyzję ruchów, koordynację ruchową oraz świadomość własnego ciała.

Rozwija i wzmacnia również szereg pozytywnych cech tj. koncentrację uwagi, spostrzegawczość, pamięć, systematyczność.Poprzez zabawy i układy taneczne do różnorodnej muzyki dzieci wykształcają orientację w przestrzeni, wyobraźnię, inteligencję twórczą i kreatywność oraz uczą się wytrwałości, odporności psychicznej.

Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój. Dzieci uczące się już od wczesnych lat życia nabywają zdolność koncentracji, szybkości uczenia się i zapamiętywania. Najmłodsi pracując w grupie stają się bardziej komunikatywni, uczą się szacunku dla rówieśników oraz umiejętności współpracy i kultury osobistej.

Podczas zajęć i występów dzieci nabywają odwagi i pewności siebie, a także zdolność radzenia sobie trudnych sytuacjach. Dzięki zajęciom tanecznym we wczesnym wieku zdobywamy umiejętności, które w późniejszych latach rozwoju wykorzystujemy w innych dziedzinach nauki.

W zajęciach biorą udział dzieci 3 letnie.

Zajęcia prowadzone są dwa razy  w tygodniu przez 15 minut

Zajęcia  finansowane są przez Miasto Pruszków.

Dane kontaktowe

Przedszkole Miejskie Nr 2
im. Kubusia Puchatka


ul. Partyzantów 2/4,
05-800 Pruszków

tel. (22) 739 12 53
e-mail: pm2@miasto.pruszkow.pl

Skip to content