pm2@miasto.pruszkow.pl (22) 739 12 53

Szczegółowy rozkład dnia

6.30 – 8.00

Witamy się miłym uśmiechem, bawimy się ulubionymi zabawkami i rozmawiamy ze sobą. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne itp.) Praca w kąciku przyrody.Praca w małych zespołach. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

8.00 – 8.20

Zabawa ruchowa, a w starszych grupach – ćwiczenia poranne.
Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci:

 • zabawy ruchowe z dominantą elementu ruchu,
 • zabawy muzyczno-taneczne,
 • integracyjno-ruc,jjj mowe,
 • ruch przy muzyce

8.20 – 9.00

Czynności przygotowujące do śniadania. Śniadanie

9.00 – 9.30

Zajęcia poznawczo-wychowawcze (zespołowe, grupowe) – cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy z wykorzystaniem metod:

 • metoda dobrego startu – wg M. Bogdanowicz,
 • dziecięca matematyka – wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • ruch rozwijający W. Scherborne,
 • zajęcia sensomotoryczne,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • zajęcia grafomotoryczne,
 • zajęcia rozwijające aktywność twórczą,
 • realizacja projektów,
 • zajęcia sprawnościowe i sportowe

9.30 – 10.30

Swobodne zabawy dzieci: samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań:

 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy manipulacyjne,
 • rozwijające mowę,
 • ćwiczące koncentrację uwagi,
 • rozwijające logiczne myślenie,
 • kształtujące umiejętność współdziałania,
 • rozwijające kompetencje komunikacyjne.

10.30 – 11.45

Zabawy w ogrodzie:
swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń, gry i zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe).

11.45 – 12.10

Przygotowanie do obiadu.Obiad.

12.10 – 14.30

Odpoczynek – 3 latki

4,5, latki relaksacja (higiena układu nerwowego):

 • słuchanie muzyki,
 • słuchanie bajek,
 • słuchanie dźwięków przyrody (płyty),
 • relaks,
 • zabawy dźwiękonaśladowcze,
 • swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań,
 • zabawy i gry indywidualne, zespołowe,
 • zabawy ruchowe: spontaniczne i kierowane.

13.00 – 14.30

Zajęcia dodatkowe w grupach wg harmonogramu
3 i 4 latki po 15 minut
6 i 5 latki po 30 minut

14.30 – 14.50

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.50 – 17.30

Zabawy dowolne oraz udział dzieci chętnych w działaniach organizowanych przez nauczyciela (w porze wiosenno-letniej na terenie ogrodu). Zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka.Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

Dane kontaktowe

Przedszkole Miejskie Nr 2
im. Kubusia Puchatka


ul. Partyzantów 2/4,
05-800 Pruszków

tel. (22) 739 12 53
e-mail: pm2@miasto.pruszkow.pl

Skip to content