pm2@miasto.pruszkow.pl (22) 739 12 53
06 lutego 2023

Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli w roku szkolnym 2024/2025

Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli w Pruszkowie będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego.

od 1 marca 2024 r. od godz. 8.00

do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00,

Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki przedszkolnej przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Wykaz Przedszkoli Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków:

NAZWA PLACÓWKIADRESTELEFONDYREKTOR
Przedszkole Miejskie Nr 1ul. Jarzynowa 2122 299-11-56Grażyna Majchrzak
Przedszkole Miejskie Nr 2ul. Partyzantów 2/422 739-12-53Ewa Bownik
Przedszkole Miejskie Nr 3ul. Chopina 122 758-68-32Iwona Długosz-Szewczyk
Przedszkole Miejskie Nr 4ul. B. Prusa 2722 758-89-29Marzena Mączyńska
Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5ul. Narutowicza 2022 728-80-34Anna Miłosz
Przedszkole Miejskie Nr 6ul. Hubala 122 758-41-28Emilia Dobrogosz-Sosnowska
Przedszkole Miejskie Nr 7ul. Słowackiego 122 758-85-53Agnieszka Ołdakowska
Przedszkole Miejskie Nr 8ul. Mostowa 222 299-44-89Edyta Wołowiec
Przedszkole Miejskie Nr 9ul. Hubala 2*22 758-68-53Sylwia Roguska
Przedszkole Miejskie Nr 10ul. Chopina 1322 758-83-12Elżbieta Nowacka
Przedszkole Miejskie Nr 11ul. Hubala 222 758-43-64Olga Kijewska
Przedszkole Miejskie Nr 12ul. Andrzeja 1222 758-22-58Maria Adamczyk
Przedszkole Miejskie Nr 13ul. Antka 722 758-62-01Alicja Jastrzębska
Przedszkole Miejskie Nr 14ul. Jasna 222 758-20-38Paulina Andrzejewska
Przedszkole Miejskie Nr 15ul. Dębowa 822 758-88-38Alina Masłowska
Przedszkole Miejskie Nr 16ul. Pływacka 1622 112-02-92Beata Stosio

W związku z rozbudową i remontem Przedszkola Miejskiego Nr 9 przy ul. Moniuszki 9, placówka w roku szkolnym 2024/2025, do ukończenia prowadzonej inwestycji będzie się mieścić w budynku przy ul. Hubala 2 w Pruszkowie.

Wzorem lat ubiegłych rodzice będą mieli prawo wskazania 3 przedszkoli w procesie rekrutacji.

Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego z przedszkoli, które wskazali Rodzice we wniosku,  Prezydent Miasta skieruje dziecko do innego przedszkola, z zachowaniem odległości 3 km od miejsca zamieszkania.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

– kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)po 30 punktów za każde z kryteriów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
 2. Zasiłek rodzinny – 4 punkty.
 3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.
 4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
 5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu – 8 punktów.
 6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do przedszkola pierwszego wyboru.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w Przedszkolu Miejskim:
– może wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,
– może zwrócić się z wnioskiem o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach do Prezydenta Miasta, który za pośrednictwem odpowiednich instytucji uzyska niezbędne informacje.

Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała  punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2018), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz nie były kierowane do placówek niepublicznych będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych
w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa. 

Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs ofert dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

Postępowanie uzupełniające

Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wyłącznie w przypadku, gdy w przedszkolu będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie zostaną uwzględnione.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

 • dyrektorzy pruszkowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych,
 • pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. (link z zarządzeniem)

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania. (link z uchwałą)

« Powrót do listy aktualności
Skip to content