pm2@miasto.pruszkow.pl (22) 739 12 53

Gimnastyka korekcyjna

W  naszej placówce organizowane są zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, uwzględniające ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem na kształtowanie nawyku prawidłowej postawy oraz obejmujące działania kompensacyjno – terapeutyczne wymierzone przeciw najczęściej występującym wadom postawy (plecy okrągłe, wklęsłe, skoliozy, wady kończyn dolnych). Zajęcia gimnastyki korekcyjnej obejmują ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy, rozciągające mięśnie klatki piersiowej i zginacze stawu biodrowego, wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha, pośladków, ćwiczenia wyprostne i antygrawitacyjne, ćwiczenia przeciw płaskostopiu oraz oddechowe.

W zajęciach biorą udział dzieci 4 , 5 i 6 letnie.

Zajęcia prowadzone są dwa razy  w tygodniu przez 15minut – dla 4 latków i 30 minut – dla dzieci 5 i 6 letnich.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej finansowane są przez Miasto Pruszków.

Dane kontaktowe

Przedszkole Miejskie Nr 2
im. Kubusia Puchatka


ul. Partyzantów 2/4,
05-800 Pruszków

tel. (22) 739 12 53
e-mail: pm2@miasto.pruszkow.pl

Skip to content