Posiłki w przedszkolu

O żywienie dziecka w przedszkolu odpowiedzialna jest intendentka, która zajmuje się prawidłowym komponowaniem posiłków dla dzieci. Jadłospisy układa zgodnie z zaleceniami dietetyków. O ich przestrzeganie w państwowych przedszkolach dba Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (sanepid), która przeprowadza kontrole oceniające m.in. przedszkolne jadłospisy

Czytaj więcej...

Informacje o alergenach

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat
żywności,  które ze szczególnym uwzględnieniem alergenów, muszą
być łatwo dostępne tak, aby rodzic miał świadomość, że w odniesieniu
do danej żywności występują kwestie związane z alergiami  i nietolerancją pokarmową.

Czytaj więcej...

Szczegółowy Jadłospis z wykazem alergenów