Aktualności 2018/19

Aktualności 2017/18

Aktualności 2016/17

Aktualności 2019/20

Aktualności 2019/20

Wskazówki dla rodziców
DYŻUR WAKACYJNY

 

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, że organizacja dyżurów wakacyjnych zostaje podtrzymana w terminie i placówkach wcześniej wskazanych.

Według wskazań Ministra Edukacji Narodowej głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną zasady organizacji pracy oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy zobowiązani są się dostosować. Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie obostrzeń.

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, prosimy tego nie robić.

Na ten moment zbieramy informację, kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup, które nie mogą być liczniejsze niż 16 dzieci

Chęć zgłoszenia dziecka przekazują Państwo w formie elektronicznej przez wypełnienie wniosku i oświadczenia oraz odesłanie skanów dokumentów na adres mailowy przedszkola.

Zgłoszenia przyjmujemy od 15 do 18 czerwca br. Dnia 23 czerwca br. otrzymają Państwo drogą elektroniczną odpowiedź czy dziecko zostało przyjęte na dyżur wakacyjny na czas trwania epidemii Covid-19.

Niezłożenie wniosku i oświadczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego na danym turnusie. W przypadku rezygnacji z dyżuru wniesione opłaty zostaną Państwu zwrócone w miesiącu wrześniu 2020r.

dalej

PROCEDURY

Szanowni Rodzice 

W  zakładce REKRUTACJA - DOKUMENTY  PRZEDSZKOLA zamieściłam do wglądu procedury , które bdą obowiązywały  od 25 maja 2020 roku w naszej placówce.

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, GIS, MRPIPS . 

Bardzo proszę o przeczytanie i dokładne stosowanie się do tych zaleceń.

Ewa  Bownik - dyrektor PM2

dalej

WYTYCZNE GIS, MZ, ME dla PRZEDSZKOLI

 

Szanowni Państwo

W zakładce REKRUTACJA  w rozdzale DOKUMENTY  PRZEDSZKOLNE

zamiwściliśmy : 

  • Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  • Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 
    i innych form wychowania przedszkolnego 
  • Wytyczne przedepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole  podstawowej i iinych form wychowania przedszkolnego  oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat, wydane na podstawie art. 8 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r.poz. 59,oraz z 2020 r. poz 322, 374,567)

 

dalej

Otwarcie żłobków i przedszkoli

Szanowni Państwo,
30 kwietnia przekazałem informację dotyczącą nieotwierania żłobków i przedszkoli 6 maja 2020 roku.
Po tygodniu intensywnej pracy i po odbytej dzisiaj videokonferencji z udziałem dyrektorów żłobków i przedszkoli, której tematem przewodnim był stopień przygotowania poszczególnych placówek do funkcjonowania w nowej sytuacji, podjęliśmy decyzję, że otwarcie pruszkowskich placówek nastąpi nie wcześniej niż 25 maja 2020 r.

Nasze placówki spełniają wszystkie wymogi, jednak sytuacja epidemiczna cały czas nie jest stabilna, dlatego też, biorąc również pod uwagę napływające do nas wiadomości od rodziców i opiekunów dzieci, nie otwieramy placówek w najbliższym tygodniu.
Z informacji, które przekazywane są przez Ministra Edukacji wynika, że również 25 maja 2020 r. możemy spodziewać się otwarcia klas I – III w szkołach podstawowych. Procedury, które teraz wdrażamy zostaną również wykorzystane przy ewentualnym otwarciu klas młodszych.
W pełni rozumiem potrzeby i oczekiwania związane z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi, jednakże kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza. Decyzję o otwarciu placówek pozostawiono samorządom i to na nas i na dyrektorach spoczywa odpowiedzialność za podjęte działania, dlatego też wszystkie decyzje, które podejmuję zmierzają w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników tych placówek, a także ich rodzin.

Z poważaniem,
Paweł Makuch
/-/
Prezydent Miasta Pruszkowa

dalej

Aktualności 2015/16

Aktualności 2014/15

Aktualności 2013/14