Grupy

W naszym przedszkolu prowadzone jest pięć  grup: Maleństwa (3latki), Kubusie (4latki) , Króliki (4 latki) Tygrysy (5latki), Sowy (5 i 6latki). Poznaj nasze przedszkolaki.

 

 

Specjaliści

Informujemy, że Rodzice mogą się umówić na konsultacje ze specjalistami.Termin spotkania można umówić telefonicznie lub mejlowo.


 

 

Kadra Przedszkola

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.

 

 

 • jesien.jpg1.jpg
 • przedszkole.jpg1.jpg
 • zima.jpg
 • zima2.jpg
 • zima3.jpg
 • zima4.jpg

Aktualności 2020/2021

DYŻUR WAKACYJNY 2021

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021

W miesiącach wakacyjnych 2021 roku w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur według poniższego harmonogramu.

I turnus 1-30 lipca 2021

II turnus 2-27 sierpnia 2021

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. Chopina 1

tel. 758-68-32

 

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. Prusa 27

tel. 758-89-29

 

Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5

ul. Narutowicza 20

tel. 728-80-34

 

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul. Hubala 1

tel. 758-41-28

 

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. Chopina 13

tel. 758-83-12

 

Przedszkole Miejskie Nr 11

ul. Hubala 2

tel. 758-43-64

 

Przedszkole Miejskie Nr 12

ul. Andrzeja 12

tel. 758-22-58

 

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Dębowa 8

tel. 758-88-38

 

Przedszkole Miejskie Nr 14

ul. Jasna 2

tel. 758-20-38

Przedszkole Miejskie Nr 1

ul. Jarzynowa 21

tel. 299-11-56

 

Przedszkole Miejskie Nr 2

ul. Partyzantów 2/4

tel. 758-60-05 w.253

 

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. Słowackiego 1

tel. 758-85-53

 

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. 3 Maja 67

tel. 758-22-27

 

Przedszkole Miejskie Nr 9

ul. S. Moniuszki 9

tel. 758-68-53

 

Przedszkole Miejskie Nr 13

ul. Antka 7

tel. 758-62-01

 

Przedszkole Miejskie Nr 16

ul. Pływacka 16

tel. 795-382-172

 

 

 

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny będą wydawane i przyjmowane
w sekretariacie macierzystego przedszkola w terminie od 1 lutego 2021 roku do 14 lutego 2021* roku. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka na więcej niż jeden turnus wakacyjny. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej przedszkola.

We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję. Dla dzieci zgłoszonych będzie wskazane dyżurujące przedszkole, a pisemna informacja zostanie podana do wiadomości zainteresowanym w terminie do 2 marca 2021 roku.

Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

 • złożenia wypełnionego Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w terminie od 1 lutego 2021 roku do 14 lutego 2021 roku* w macierzystym przedszkolu,
 • wniesienia opłaty za świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) w terminie od 4 marca 2021 roku do 12 marca 2021 roku w dyżurującym przedszkolu lub przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich),
 • wniesienia opłaty za żywienie dziecka w terminie od 4 marca 2021 roku do 12 marca 2021 roku ( 11,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu) – w dyżurującym przedszkolu lub przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta.

Rodzice otrzymają w macierzystym przedszkolu informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów ich przyjmowania w dyżurującym przedszkolu.

Niewniesienie w/w opłat w wyznaczonych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Placówki macierzystej lub Wydział Edukacji.

* jeżeli koniec terminu do wykonania czynności prawnej przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (w następnym dniu roboczym).

 

 

 

KORONAWIRUS KOMUNIKAT

UWAGA  DYREKTOR  PRZEDSZKOLA  INFORMUJE  !

W dniach 20, 21 i  22  października 2020r. na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2                          w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4  przebywała osoba ( nasz pracownik ) , u której w dniu            23 października  2020 roku  stwierdzono zakażenie koronawirusem, w  porozumieniu z Powiatową Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną w Pruszkowie , nauczyciel i  dzieci, które były obecne w tych  dniach  w grupie piątej SOWY zostaną objęte kwarantanną 

                       

Kwarantanna  trwa 10 dni, czyli do 1 listopada 2020 roku.

Należy mierzyć dziecku i całej rodzinie temperaturę i kontrolować stan zdrowia.

Na meila  wyślemy decyzję z PSSE w Pruszkowie.

Link do REKRUTACJA 2021

Wszyscy rodzice ,którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola 

korzystają z linka 

 

https://pruszkow.formico.pl/formico-parents/main.action

REKRUTACJA 2021

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli  w roku szkolnym 2021/2022

Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli w Pruszkowie będą odbywały się

od 1 marca 2021 r. od godz. 8.00

do 15 marca 2021 r. do godz. 16.00, za pomocą systemu elektronicznego.

Szczegółowe informacje oraz link do logowania będą zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki oświatowej  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Wzorem lat ubiegłych rodzice maja prawo wskazania 3 przedszkoli w procesie rekrutacji.

Rodzice, którzy będą mieli problem z dostępem do internetu bądź z wypełnieniem elektronicznie wniosku do rekrutacji będą mogli skorzystać z pomocy pracowników poszczególnych przedszkoli/punktów przedszkolnych.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

- kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

- kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
 2. Zasiłek rodzinny - 4 punkty.
 3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna - 2 punkty.
 4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
 5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu - 8 punktów.
 6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

Ww. kryteria określa załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.342.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu - dane kryterium nie będzie  uwzględnione przez komisję rekrutacyjną.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2015), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz placówek niepublicznych pozyskanych w ramach konkursów będą przyjmowane do szkół podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa. Dzieci te nie będą rekrutowane elektronicznie,
a na podstawie wniosku papierowego złożonego w danej szkole.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs, aby pozyskać dodatkowe miejsca wśród niepublicznych placówek przedszkolnych.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

 • dyrektorzy pruszkowskich placówek oświatowych,
 • pracownicy Wydziału Edukacji pod nr telefonów: 735-87-52, 735-87-32.

Wjazd do przedszkola

UWAGA RODZICE
Do przedszkola można dojechać tylko bramą od ulicy Sadowej.
Po lewej stronie za budynkiem nowej portierni znajduje się darmowy parking.
Można wjechać pobierając bilet na bramce., który jest bezpłatny przez 20 minut.
W przedszkolu pani Danusia ma przepustki stałe na wjazd na teren. Można je zakupić w cenie 20 zł sztuka.


 

 

KALENDARIUM

wrzesień 2021
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

LOKALIZACJA

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 2
im. Kubusia Puchatka

ul. Partyzantów 2/4,

05-800 Pruszków

Telefon: +48 22 739 12 53

pm2@miasto.pruszkow.pl